Dialoogbijeenkomst perceel 2, enkelvoudige jeugdhulp

In de dialoogfase organiseren we voor de geselecteerde aanbieders in perceel 2 (enkelvoudige jeugdhulp) drie bijeenkomsten; twee informatiebijeenkomsten en één dialoogbijeenkomst. Doel van de bijeenkomsten is om te kijken hoe we gezamenlijk invulling kunnen geven aan de doelen voor een betere jeugdhulp in de regio. Deze tweede bijeenkomst is in de vorm van een dialoogbijeenkomst. De dialoogbijeenkomst is bedoeld om met elkaar in gesprek te gaan over inhoudelijke aspecten als toegang, zorginhoud en crisis, samenwerking, bekostiging, sturing en monitoring. Alle geselecteerde aanbieders hebben een uitnodiging voor de bijeenkomst ontvangen.