Eerste informatiebijeenkomst perceel 2, enkelvoudige jeugdhulp

In de dialoogfase organiseren we voor de geselecteerde aanbieders in perceel 2 (enkelvoudige jeugdhulp) drie bijeenkomsten; twee informatiebijeenkomsten en één dialoogbijeenkomst. Doel van de bijeenkomsten is om te kijken hoe we gezamenlijk invulling kunnen geven aan de doelen voor een betere jeugdhulp in de regio. De eerste bijeenkomst is in de vorm van een informatiebijeenkomst. De regiogemeenten delen dan informatie over onderwerpen als toegang, sturing,  bekostiging en kwaliteitseisen. Alle geselecteerde aanbieders hebben een uitnodiging voor de bijeenkomst ontvangen.