Implementatie

Met de definitieve gunning start de implementatiefase. In deze fase maken gemeenten met nieuwe aanbieders afspraken over uitvoering van de jeugdhulp. Randvoorwaarde: elke jeugdige die al hulp krijgt, blijft minstens 1 jaar verzekerd van hulp.