Implementatie

Na de voorlopige gunning starten we direct met de implementatiefase. In deze fase maken gemeenten met nieuwe aanbieders afspraken over uitvoering van de jeugdhulp. Randvoorwaarde: elke jeugdige die al hulp krijgt, blijft minstens 1 jaar verzekerd van hulp.