Tweede informatiebijeenkomst perceel 2, enkelvoudige jeugdhulp

In de dialoogfase organiseren we voor de geselecteerde aanbieders in perceel 2 (enkelvoudige jeugdhulp) drie bijeenkomsten; twee informatiebijeenkomsten en één dialoogbijeenkomst. Doel van de bijeenkomstn is om te kijken hoe we gezamenlijk invulling kunnen geven aan de doelen voor een betere jeugdhulp in de regio. De laatste bijeenkomst is in de vorm van een informatiebijeenkomst. Dan staat de concept Uitnodiging tot inschrijving op de agenda. Alle geselecteerde aanbieders hebben een uitnodiging voor de bijeenkomst ontvangen.