Week 1 dialooggesprekken perceel 1, complexe jeugdhulp

In de dialoogfase gaan we voor perceel 1 (complexe jeugdhulp) vier keer met iedere geselecteerde strategische partner in gesprek. Doel van de gesprekken is om te kijken hoe we gezamenlijk invulling kunnen geven aan de doelen voor een betere jeugdhulp in de regio. Iedere week komt een ander thema aan bod. In deze eerste week bespreken we met elkaar de toegang en de samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs.