Aanbesteding van de enkelvoudige jeugdhulp (perceel 2)

Eind 2022 diende één van de ruim 80 aanbieders die een inschrijving wilden doen voor perceel 2 een klacht in over het geboden tarief en de manier waarop dit is bepaald. Dit betekent dat de samenwerkende gemeenten de inschrijving voor perceel 2 tot nader order hebben moeten uitstellen. Inmiddels heeft de regio een nieuw onderzoek naar het tarief opgestart. De verwachting is dat dit onderzoek voor de zomer is afgerond. Daarna vervolgen de gemeenten de aanbesteding. De aanbieders die in de pre-selectie zijn geselecteerd krijgen hierover informatie via TenderNed.