Aanbieders perceel 1

Dit is een overzicht van de aanbieders in perceel 1 die jeugdhulp zonder verblijf bieden.Jeugdhulp met verblijf is hier te vinden. Onder aan deze pagina worden de hieronder gebruikte afkortingen verklaard.

 

Carehouse (Bloemendaal, consortium Hyperion Helpt): ambulante begeleiding, dagbesteding, SGGZ/poli VG

Fibbe SCL (Haarlem, consortium Combikracht): dyslexie, behandeling individueel en groep, SGGZ/poli VG (consult, advies, behandeling en diagnostiek)

F5 (Haarlem, consortium Combikracht): behandeling individueel (groep in ontwikkeling), SGGZ/poli VG (consult, advies, behandeling, diagnostiek)

GGZ Noord Holland Noord (Alkmaar, Hoofddorp): dagbehandeling, SGGZ/poli VG (behandeling individueel, diagnostiek), BGGZ (consult en advies), verblijf 2 (residentieel zwaar, klinisch)

De Hartekampgroep (Haarlem, Velsen, IJmond): ambulante begeleiding en pedagogische coaching, dagbesteding (H2M), dagbehandeling (vroegbehandeling Baloe, behandelinggroep Hermelijn, behandelgroep IKC, behandelgroep Duinhuis), behandeling individueel, verblijf 1 (kort); doelgroep VG

’s-Heerenloo (Driehuis, consortium Hyperion Helpt): ambulante begeleiding, dagbehandeling, SGGZ/poli VG, verblijf 2; doelgroep LVB

Het Huis (Haarlem, consortium Combikracht): behandeling individueel (enkel één afgebakend aanbod, combinatie systeemtherapie, individuele- en groepsbehandeling); doelgroep 7-18 zonder OTS

Leger des Heils (consortium Combikracht): ambulante begeleiding (gezinsbegeleiding), verblijf 1 (kort), verblijf 2 (open setting, crisis)

Levvel (Amsterdam, Haarlem in 6 plaatsen voor verblijf in IJmuiden, consortium Planet Young): ambulante begeleiding (inclusief Ouderschap Blijft, Parallel Ouderschap, ASH gezinsbegeleiding), SSGZ/poli VG (behandeling individueel, diagnostiek, consult en advies), pleegzorg, verblijf 1 (gezinshuis), verblijf 2 (open setting, klinisch en residentieel zwaar)

Megakids (Haarlem, consortium Hyperion Helpt): ambulante begeleiding, dagbesteding, dagbehandeling

Nuhoff (Haarlem, consortium Hyperion Helpt): SGGZ/poli VG , BGGZ

Ons Tweede Huis (Haarlem, Aalsmeer, consortium Planet Young): ambulante begeleiding (inclusief gezinsbegeleiding), SGGZ/poli VG (behandeling individueel, diagnostiek), verblijf 1 (kort verblijf/logeren); doelgroep VG

Opvoedpoli (Haarlem, Heemskerk, consortium Planet Young): ambulante begeleiding (middel en zwaar), SGGZ/poli VG, BGGZ

Parlan (consortium Planet Young): ambulante begeleiding (begeleiding ASH, gezinsbegeleiding), dagbehandeling, SGGZ/VG (behandeling individueel, diagnostiek, consult en advies), pleegzorg, verblijf 1 (gezinshuis), verblijf 2 (open setting, residentieel zwaar, Jeugdzorg Plus, crisis)

Pedagogisch Collectief (Haarlem, consortium Hyperion Helpt): dyslexie, BGGZ

Praktijk Wijs (Heemskerk, consortium Hyperion Helpt): dyslexie, BGGZ

SIG (Beverwijk, Velsen, Wijk aan Zee, consortium Combikracht): ambulante begeleiding (gezinsbegeleiding en persoonlijke verzorging), verblijf 1 (logeeropvang), verblijf 2 (open setting, crisis, gezinshuis); doelgroep LVB

Stichting Taalhulp (Santpoort Zuid, consortium Hyperion Helpt): dyslexie, BGGZ

Unalzorg (consortium Combikracht): ambulante begeleiding (inclusief gezinsbegeleiding), dagbesteding (op zaterdag); doelgroep cultuurintensief

De Velzen (Velserbroek, consortium Hyperion Helpt): SGGZ/poli VG, BGGZ

William Schrikker Gezinsvormen (Diverse locaties, consortium Hyperion Helpt): ambulante begeleiding, pleegzorg

Wilskracht (Amsterdam, Beverwijk, Zaandam, consortium Combikracht): verblijf 2 (open setting, crisis)

Yes We Can Clinics (Hilvarenbeek, consortium Hyperion Helpt): SSGZ/poli VG

Youz (IJmond, consortium SPARQ): ambulante begeleiding (Kabouterhuis), dagbehandeling (Kabouterhuis), dyslexie (RID), SGGZ/poli VG, BGGZ; ook genderpoli en Brijder Jeugd

Zebrazorg (Vogelenzang, consortium Combikracht): ambulante begeleiding (alleen in combinatie met dagbesteding)

De Zorgcoach (consortium Combikracht): ambulante begeleiding (gezinsbegeleiding)

ZIJN (consortium Planet Young): ambulante begeleiding (inclusief parallel ouderschap)

1801 (Hoofddorp, consortium Hyperion Helpt): dyslexie, BGGZ

 

Afkortingen en begrippen

ASH - Ambulante SpoedHulp

BGGZ - Basis GGZ

GGZ - Geestelijke GezondheidsZorg

Jeugdzorg Plus - 24 uurs-verblijf in gesloten residentiële voorziening met behandelig en begeleiding.

LVB - Licht Verstandelijke Beperking of Licht Verstandelijk Beperkten

OTS - Onder Toezicht Stelling

RID - Regionaal INstituut voor Dyslexie

SGGZ - Specialistische GGZ

Verblijf 1 - Kort verblijf (doorgaans 1 tot 3 etmalen per week), pleegzorg (regulier, deeltijd en crisis), gezinshuis, fasehuis/kamertraining.

Verblijf 2 - Verblijf open setting (regulier en crisis), verblijf klinische bedden (regulier en crisis), verblijf residentiële setting zwaar (regulier en crisis), Jeugdzorg Plus (zie Jeugdzorg Plus)

VG - Verstandelijk Gehandidapten