Aanbesteding van de inkoop in 5 fasen

De inkoop (verwerving) van jeugdhulp krijgt een nieuwe opzet. We gaan van 6 naar 2 percelen: complexe jeugdhulp (perceel 1) en enkelvoudige jeugdhulp (perceel 2). Ook hebben we gekozen voor aanbesteding van de inkoop in 5 fasen met de dialoog als basis.

Dialoog

Uitgaan van de dialoog betekent dat we inhoudelijke, financiële en contractuele afspraken samen met jeugdhulpaanbieders invullen. Zo kunnen we niet alleen beter gebruik maken van elkaars kennis en ervaring, maar sluiten de contracten straks ook goed aan bij de nieuwe uitgangspunten. De gesprekken worden deels georganiseerd per perceel. Bij enkelvoudige jeugdhulp (perceel 2) is de dialoog minder uitgebreid dan bij complexe jeugdhulp (perceel 1).

Tegemoetkoming

Deelnemers aan de dialoog perceel 1 die afvallen na deze fase, kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming voor onkosten. 

Alle documenten worden gepubliceerd op TenderNed

Verwerving in 5 fasen

De verwervingsprocedure bestaat uit 5 fasen:

 • Voorbereiding: verzamelen van informatie bij alle betrokkenen.
 • Afsluiting: aankondiging publicatie van het preselectiedocument.

De predialoogfase was onderdeel van een marktconsultatie via TenderNed. Alle documenten die bij deze fase horen, zoals presentaties, vragen en antwoorden en brieven zijn nog in te zien via TenderNed

 • Keuze maken van geschikte jeugdhulpaanbieders (of samenwerkingsverbanden van jeugdhulpaanbieders) voor de dialoogfase (fase 3).
 • De eisen verschillen per perceel:
  • Perceel 1, complexe jeugdhulp: aanbieders moeten kunnen aantonen dat ze ervaring hebben in de vereiste vormen van jeugdhulp én dat ze de benodigde hulp in samenwerkingsverband kunnen leveren.
  • Perceel 2, enkelvoudige jeugdhulp: aanbieders moeten kunnen aantonen dat ze ervaring hebben in de vereiste vormen van jeugdhulp.
 • Voor perceel 1 én perceel 2 geldt dat de voorkeur uitgaat naar aanbieders van wie de visie het beste aansluit bij het doelen de randvoorwaardenvan de gemeenten.
 • Meer informatie over de selectie is te vinden in het preselectiedocument op TenderNed.
 • Afsluiting: selectie van aanbieders die mee mogen doen aan de dialoogfase.

 • Dialoog van gemeenten en inschrijvende aanbieders over inhoudelijke onderwerpen: continuïteit van zorg, jeugdhulp aan jongvolwassenen, samenwerking, jeugdhulp dicht bij huis, innovatie, wachtlijsten.
 • Dialoog over financiën en contracten: bekostiging, winstmarges, budgetplafond, acceptatieplicht, voorwaarden contract.
 • De onderwerpen van de dialoog verschillen per perceel. Voor een deel worden de gesprekken daarom per perceel gehouden. Voor de samenwerking tussen beide percelen organiseren we een gezamelijk gesprek.
 • Meer informatie over de dialoogfase is te vinden in het preselectiedocument op TenderNed.
 • Afsluiting: publicatie inschrijvingsdocument voor aanbieders. In dit document staan ook alle eisen waaraan aanbieders moeten voldoen.

 • Aanbieders schrijven in via het inschrijvingsdocument. De samenwerkende gemeentes selecteren de aanbieders voor beide percelen op basis van de eisen uit het inschrijvingsdocument.
 • Afsluiting: definitieve gunning.

 • Gemeenten maken met nieuwe aanbieders afspraken over uitvoering van de jeugdhulp. Randvoorwaarde: elke jeugdige die al hulp krijgt, blijft minstens 1 jaar verzekerd van hulp.