Aanbesteding van de inkoop in 5 fasen

De inkoop (verwerving) van jeugdhulp krijgt een nieuwe opzet. We gaan van 6 naar 2 percelen: complexe jeugdhulp (perceel 1) en enkelvoudige jeugdhulp (perceel 2). Ook hebben we gekozen voor aanbesteding van de inkoop in 5 fasen met de dialoog als basis.

Dialoog

Uitgaan van de dialoog betekent dat we inhoudelijke, financiële en contractuele afspraken samen met jeugdhulpaanbieders invullen. Zo kunnen we niet alleen beter gebruik maken van elkaars kennis en ervaring, maar sluiten de contracten straks ook goed aan bij de nieuwe uitgangspunten. De gesprekken worden deels georganiseerd per perceel. Bij enkelvoudige jeugdhulp (perceel 2) is de dialoog minder uitgebreid dan bij complexe jeugdhulp (perceel 1).

Tegemoetkoming

Deelnemers aan de dialoog perceel 1 die afvallen na deze fase, kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming voor onkosten. 

Alle documenten worden gepubliceerd op TenderNed

Verwerving in 5 fasen

De verwervingsprocedure bestaat uit 5 fasen: