Over deze site

De jeugdhulp in de regio’s IJmond en Zuid-Kennemerland moet en kan beter. IJmond en Zuid-Kennemerland werken hier gezamenlijk aan, met als vertrekpunt een regionale visie en een daarbij passende inkoop. Deze site geeft hiervan een korte samenvatting.

De site is vooral bedoeld voor aanbieders van jeugdhulp en andere betrokken partijen:

  • jeugdhulpaanbieders;
  • onderwijsprofessionals;
  • maatschappelijk werkenden;
  • beleidsmedewerkers;
  • verwijzers;
  • gecertificeerde instellingen.

Dit zijn de gemeentes in de samenwerkende regio’s

De regio IJmond bestaat uit de gemeenten Beverwijk, Heemskerken Velsen.

De regio Zuid-Kennemerland bestaat uit de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstedeen Zandvoort.