Samenwerking gemeentes

De gemeentes in Zuid-Kennemerland en IJmond werken samen aan betere jeugdhulp.

Meer over onze samenwerking in de regio

Bovenregionale samenwerking

Voor zwaardere vormen van jeugdhulp werken we samen met andere regio's in Noord-Holland.

Onze samenwerking met andere regio's

Samenwerking met de sociale omgeving

Het CJG, de school, het kinderdagverblijf, jeugd- en jongerenwerk, sportclubs en verenigingen vormen samen de sociale omgeving van een kind of jongere.

Over het belang van de sociale basis