Aanmelding pre-selectiefase aanbesteding sluit per 1 december

Op 15 oktober is het preselectiedocument gepubliceerd voor de inkoop van jeugdhulp in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond. Daarmee is de fase van start gegaan waarin aanbieders van jeugdhulp hun interesse kenbaar kunnen maken om deel te nemen aan het aanbestedingsproces. Dit verloopt via het aanbestedingsplatform Tenderned.

Jeugdhulpaanbieders kunnen zich tot 1 december aanmelden voor een van de twee percelen die voor de aanbesteding zijn uitgeschreven; perceel 1 voor enkelvoudige jeugdhulp, perceel 2 voor complexe jeugdhulp. De inschrijvingen worden door de samenwerkende gemeenten vervolgens getoetst aan de criteria zoals die in het preselectiedocument staan beschreven. Eind december maken we bekend welke jeugdhulpaanbieders geselecteerd zijn voor de volgende fase, de dialoogfase, die half januari 2022 start. De nieuwe contracten gaan per 1 januari 2023 in.