Beoordeling aanmeldingen dialoogfase gestart

Op 1 december om 10 uur was de uiterste deadline voor aanbieders van jeugdhulp om zich aan te melden voor deelname aan de dialoogfase. Deze dialoogfase is de volgende fase van de aanbesteding inkoop jeugdhulp in Zuid-Kennemerland en IJmond. De komende weken beoordelen we voor beide percelen of er uitsluitingsgronden van toepassing zijn en of de gegadigden voldoen aan de geschiktheidseisen. Voor perceel 1, complexe jeugdhulp, kijken we daarnaast of de aanbieders voldoen aan de gestelde selectiecriteria. Iedere jeugdhulpaanbieder die op alle selectiecriteria een voldoende scoort, wordt uitgenodigd voor de dialoogfase.

Naar verwachting maken we eind december via het aanbestedingsplatform Tendernedaan alle betrokken aanbieders bekend welke aanbieders worden uitgenodigd voor deelname aan de dialoogfase.

Bekijk hier het volledige proces van de aanbesteding.