Grote belangstelling voor kick-off dialoogfase perceel 2

Op woensdag 6 april was de kick-off van de dialoogfase voor perceel 2, enkelvoudige jeugdhulp. Bijna 100 vertegenwoordigers van de geselecteerde aanbieders toonden met hun aanwezigheid het belang van deze dialoogfase. Op het programma stond de kennismaking met de wethouders van de zeven betrokken gemeenten. Verder was er uitgebreid aandacht voor het proces en de invulling van de dialoogfase.

Wethouder Sebastian Dinjens van de gemeente Velsen benadrukte in zijn welkomstwoord het belang van deze dialoogfase: “Ik ben trots dat we hier met zoveel deelnemers een start maken met de dialoogfase en onze ideeën hier samenbrengen. We kiezen niet voor niets voor een dialoog. We kunnen dit niet alleen en moeten echt samen zorgen voor een goede organisatie van de jeugdhulp.”

Informatie- en dialoogbijeenkomsten

Tijdens de bijeenkomst kregen de geselecteerde aanbieders meer informatie over hoe de dialoogfase eruitziet. De komende drie maanden organiseren de regiogemeenten verschillende informatie- en dialoogbijeenkomsten over hoe gemeenten en aanbieders gezamenlijk invulling kunnen geven aan de doelen voor een betere jeugdhulp in de regio. Deze doelen staan beschreven in de regiovisie.

Uitnodiging tot inschrijving

De opbrengst van de gesprekken die worden gevoerd in de dialoogfase vormen de basis voor de Uitnodiging tot inschrijving aan de deelnemende aanbieders. In deze Uitnodiging tot inschrijving staan inhoudelijke, financiële en contractuele eisen die een bijdrage gaan leveren om de jeugdhulp in de regio verder te verbeteren. Op basis van de Uitnodiging tot inschrijving stellen de aanbieders hun definitieve inschrijving op, waarna de selectie en de gunning volgen.

Wethouder Jur Botter sloot de kick-off bijeenkomst af met de wens dat deze bijeenkomst het begin is van een succesvolle zoektocht naar de beste oplossing voor kwetsbare jongeren in de regio. “Laten we met elkaar in gesprek gaan over hoe we de jeugdhulp optimaal kunnen vormgeven, waarbij we ook oog houden voor de oplopende kosten. We moeten ervoor zorgen dat we goed aandacht houden voor preventie, zodat onze kinderen en jongeren uiteindelijk minder hulp nodig hebben.”

De dialoogfase voor aanbieders in perceel 1, complexe jeugdhulp was al eerder in januari gestart. We ronden de dialoogfase voor beide percelen eind mei 2022 af.  Op 1 januari 2023 gaan naar verwachting de nieuwe contracten in. Kijk hier voor meer informatie over het volledige proces.