Te zien is hoe de Argumentenfabriek met de aanwezigen in gesprek is om wensen en doelen in beeld te brengen.

Indrukwekkende aftrap ontwikkelagenda

Beroepskrachten van consortia, scholen, huisartsenkoepels en gemeenten trapten afgelopen vrijdag de zogeheten ontwikkelagenda af van de jeugdhulp in Zuid-Kennemerland en IJmond. Het werd een indrukwekkende dag.

Nodig veertig mensen uit voor een dag samen praten en denken en je weet dat je pakweg dertig aanmeldingen krijgt en dat er dan uiteindelijk hooguit twintig aanschuiven. Zo gaat dat doorgaans.

Dat liep vrijdag anders bij ‘Samen op weg naar betere jeugdhulp’. Het aantal aanwezigen overtrof het aantal genodigden. De zaal bleek aan de krappe kant om alle 45 (!) aanwezigen een plek te geven. “Kom, we halen wat tafels weg”, besloten enkelen spontaan.

Mooi moment

Zoals bekend zijn in deze regio vier consortia sinds 1 januari aan de slag. Een mooi moment om te bezien wat er goed en slecht gaat en wat er vanaf nu nog te ontwikkelen valt.

Veel, zo bleek. Met hulp van De Argumentenfabriek (foto) werden diverse concrete en zo nu en dan nogal abstracte wensen en doelen in beeld gebracht. Tijdens de slotdiscussie roerden aanwezigen nog explicietere thema’s aan. Zo ging het onder meer over jeugdigen met eetstoornissen en vechtscheidingen.

Boemerangbeleid

Maar de meeste indruk maakte Sharon Stellaard. De, heel toevallig, IJmuidense promoveerde onlangs met een proefschrift over, wat zij noemt, boemerangbeleid. Ze onderzocht een halve eeuw hervormingsbeleid op het terrein van passend onderwijs en jeugdzorg. Conclusie: elke hervorming is een reparatie van wat bij een vorige aanpassing misging. In vijftig jaar zijn we weinig steken verder gekomen.

Stellaard stelt vast dat beleidsmakers rennen, vooruitkijken en inzoomen. “Ik was tijdens mijn onderzoek vooral bezig met stilstaan, terugkijken en uitzoomen. Dat zouden meer mensen eens moeten doen.” Om het meteen concreet te maken: “Richt een reflectiekamer in. Terwijl je vanzelfsprekend doorgaat met de jeugdhulp van alledag, reflecteer je in die kamer op wat er gebeurde en waar dat toe leidde.”

De presentatie kwam binnen. Hier en daar werd zelfs een traantje weggepinkt. Waarna de zaal besloot dat deze regio zo’n reflectiekamer verdient. Wat niet wegneemt dat ook de ontwikkelagenda nader wordt uitgewerkt.