Inspiratie en energie tijdens kick-off nieuwe samenwerking

Op 16 december 2022 ontmoetten de vier geselecteerde consortia en de zeven regiogemeenten elkaar voor het startschot van de samenwerking in de jeugdhulp. Per 1 januari gaan de nieuwe contracten voor complexe jeugdhulp in. Hoog tijd om nader kennis met elkaar te maken.

Elkaar beter leren kennen stond centraal tijdens deze startbijeenkomst. Niet alleen wilden de verantwoordelijk wethouders van de  zeven gemeenten de geselecteerde consortia beter leren kennen, weten wie je bent en wat je drijft draagt ook bij aan de samenwerking tussen de onderlinge consortia. Want alleen met nauwe samenwerking tussen alle partijen kunnen we ervoor zorgen dat kinderen en hun ouders tijdig de juiste jeugdhulp krijgen; niet zwaarder dan nodig en zo dicht mogelijk bij huis.

De bijeenkomst kenmerkte zich door het enthousiasme bij alle partijen om met elkaar de uitdagingen in de jeugdhulp aan te gaan. Iedere deelnemer was gevraagd om een voorwerp mee te nemen dat de persoon zelf, diens visie of de organisatie symboliseert. Zo had wethouder Sebastian Dinjens van Velsen een Rubix cube mee: “Alle verschillende betrokkenen bij de jeugdhulp staan in verbinding met elkaar. De puzzel voor goede jeugdhulp kunnen we dan ook alleen samen en in nauwe verbinding oplossen.”

Consortium Planet Young gebruikte een planeet als metafoor voor hun organisatie: “De wereld van jongeren, hun planeet is echt anders dan die van volwassen mensen. Het is de kunst hen op hun eigen planeet te bereiken. Met taal die, en gedrag dat aansluit bij jongeren. Waarmee we hen duidelijk maken dat we hen begrijpen, nieuwsgierig zijn, naar wat er in hun omgaat, naar wat ze belangrijk vinden en waar ze moeite mee hebben.”