Nieuwe contracten voor complexe jeugdhulp

Kinderen en hun ouders moeten tijdig de juiste jeugdhulp krijgen; niet zwaarder dan nodig en zo dicht mogelijk bij huis. En dat alles tegen beheersbare kosten. Via een aanbestedingstraject zijn aanbieders voor de regio’s Zuid-Kennemerland en IJmond geselecteerd voor de nieuwe contracten voor complexe jeugdhulp die per 1 januari 2023 ingaan. Een andere manier van samenwerken met aanbieders van jeugdhulp staat centraal in deze nieuwe contracten. Daarmee willen de gemeenten in Zuid-Kennemerland en IJmond de jeugdhulp verbeteren. Op 8 december werd bekend met wie de nieuwe contracten voor complexe jeugdhulp worden afgesloten.

De gemeenten in Zuid-Kennemerland en IJmond (Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Velsen, Zandvoort) willen dat kinderen en jongeren gezond, gelukkig en veilig opgroeien. Meestal gaat dat goed, soms hebben kinderen en hun ouders extra hulp nodig. Wethouder Bas van Leeuwen, gemeente Haarlem:  “De nieuwe contracten geven ons de kans om op een andere manier samen te werken met professionals in de jeugdhulp. Een samenwerking die ons helpt om snel te ontdekken welke hulp kinderen nodig hebben en die ervoor zorgt dat kinderen geen zwaardere zorg krijgen dan nodig. Niet voor alle vragen is direct jeugdhulp nodig. We willen ouders helpen zodat zij hun kinderen in eerste instantie zelf kunnen ondersteunen bij tegenslag en verdriet. En dat alles tegen beheersbare kosten.”  

Vier nieuwe aanbieders voor complexe jeugdhulp
Op 8 december werden de nieuwe aanbieders voor complexe jeugdhulp geselecteerd. In totaal gaat het om vier consortia waarin verschillende jeugdhulpaanbieders samenwerken:

  • Combikracht ZIJ. Met als deelnemers FamilySupporters, Het Huis Haarlem, Fibbe Studie Centrum voor Leerontwikkeling, De Zorgcoach, Leger des Heils W&G Noordwest, SIG, Zebra-Zorg, Unalzorg, Pluryn, Terwille, Timon, Terminal 18.
  • Hyperionhelpt. Met als deelnemers Nuhoff Psychotherapie, Megakids en Yes We Can Clinics, Stichting 's Heerenloo Zorggroep, Dyslexiecollectief, William Schrikker Stichting Gezinsvormen, Carehouse/Léveocare/De opgroeipraktijk, De Velse GGZ, Pedagogenpraktijk Ria Balm, Praktijk WIJS, 1801 Onderwijsadvies.
  • Planet Young. Met als deelnemers Ons Tweede Thuis, Levvel, ZIJN, Parlan, iHUB De Opvoedpoli en GGZNHN.
  • Sparq. Met als deelnemers Kenter Jeugdhulp, Parnassia Groep Youz, de Hartekamp Groep, Stichting ’t Kabouterhuis, Stichting Happy2Move, Regionaal Instituut voor Dyslexie.

In de contracten is afgesproken om samen te werken als strategische partners. Dit betekent dat gemeenten en jeugdhulpaanbieders samen de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp en voor de beheersbaarheid van de kosten delen en zo samen werken aan goede en betaalbare zorg.

Huidige cliënten houden hun hulp
Onderdeel van de contracten is de afspraak dat er voor de huidige cliënten niets verandert, zij houden in 2023 de hulp die ze nu hebben. Ze krijgen hier via hun eigen jeugdhulpaanbieder meer informatie over.

Samen werken aan betere jeugdhulp
Wethouder Jeugd Sebastian Dinjens, gemeente Velsen: “Met het afsluiten van de nieuwe contracten voor complexe jeugdhulp is een belangrijke stap gezet. Maar we zijn er nog niet. De komende jaren gaan we met onze strategische partners invulling geven aan een Ontwikkelagenda om de jeugdhulp verder te verbeteren. Denk hierbij aan de samenwerking met de sociale basis (scholen, jeugd- en jongerenwerk, kinderdagverblijven, sportclubs en andere organisaties). Hoe we dat vormgeven ontwikkelen we de komende tijd met elkaar.”

Enkelvoudige jeugdhulp
Naast complexe jeugdhulp is de afgelopen maanden ook gewerkt aan de inkoop van enkelvoudige jeugdhulp. Deze inkoop is echter uitgesteld omdat nieuw tariefonderzoek noodzakelijk is. Voor de aanbieders van enkelvoudige jeugdhulp die nu een contract hebben met de gemeente, wordt een overbruggingscontract opgesteld. Voor de cliënten die van een van deze aanbieders zorg ontvangen, verandert er in 2023 niets.