De wordcloud geeft aan wat de deelnemers belangrijk vinden voor de dialoogfase. Samenwerking, vertrouwen en verbinding werden het meest genoemd

Samenwerking centraal tijdens kick-off dialoogfase

Op woensdag 19 januari was de kick-off van de dialoogfase voor perceel 1, complexe jeugdhulp. De vier geselecteerde strategische partners (Combikracht ZIJ, combinatie Kenter, Parnassia, Hartekamp, combinatie SAMEN en Nuhoff psychotherapie b.v.) maakten kennis met de wethouders van de zeven betrokken gemeenten en met elkaar. Samenwerking, verbinding en vertrouwen vormden een rode draad in het gesprek.

Wethouder Jur Botter van de gemeente Haarlem benadrukte in zijn welkomstwoord het belang van samenwerking: “Het is een gezamenlijke opgave. We moeten niet alleen samen de beste jeugdhulp organiseren, maar we hebben ook met elkaar de verantwoordelijkheid om op de kosten te letten. Om zo te komen tot effectieve en efficiënte jeugdhulp, waarbij de kinderen, jongeren en gezinnen centraal staan.” Die gezamenlijke verantwoordelijkheid bleek ook de rode draad in de verwachtingen die de deelnemers naar elkaar uitspraken.

Gezamenlijke gesprekken

Tijdens de bijeenkomst kregen de geselecteerde aanbieders meer informatie over hoe dialoogfase eruit ziet. De komende drie maanden gaan de aanbieders met vertegenwoordigers van de gemeenten in gesprek over hoe ze gezamenlijk invulling kunnen geven aan de doelen voor een betere jeugdhulp in de regio. Deze doelen staan beschreven in de regiovisie. De aanbieders worden in deze fase niet beoordeeld. Voor de gesprekken worden niet alleen de geselecteerde aanbieders uitgenodigd. Ook vertegenwoordigers van de samenwerkingsverbanden onderwijs, het CJG en andere betrokkenen krijgen gelegenheid om hun kennis in te brengen.

Uitnodiging tot inschrijving

De opbrengst van de gesprekken vormt de basis voor de Uitnodiging tot inschrijving aan de deelnemende aanbieders. In deze Uitnodiging tot inschrijving staan inhoudelijke, financiële en contractuele eisen die gaan helpen om de jeugdhulp in de regio te verbeteren. Op basis van de Uitnodiging tot inschrijving stellen de aanbieders hun definitieve inschrijving op, waarna de selectie en de gunning volgen.

Wethouder Sebastian Dinjens sloot de kick-off bijeenkomst met een goed gevoel af. “We hebben duidelijk allemaal hetzelfde doel en het is goed te zien dat er bij de consortia een nadrukkelijke wens tot samenwerking is.”

De dialoogfase voor aanbieders in perceel 2, enkelvoudige jeugdhulp start op 30 maart 2022. Ook voor deze aanbieders organiseren we dit voorjaar een kick-off van de dialoogfase. We ronden de dialoogfase voor beide percelen eind mei 2022 af.  Op 1 januari 2023 gaan naar verwachting de nieuwe contracten in. Kijk hier voor meer informatie over het volledige proces.