Specialistische jeugdhulp: samenwerking wordt formeel

Specialistische jeugdhulp: samenwerking wordt formeel

Gemeenten in de regio’s Zuid-Kennemerland en IJmond werken al geruime tijd samen op het gebied van specialistische jeugdhulp, maar dat gebeurde nog nooit op basis van een formele overeenkomst. Dat gaat naar verwachting veranderen.

Met een gezamenlijke aanbesteding voor deze vorm van jeugdhulp (in 2023 perceel 1 en in 2024 perceel 2) is die samenwerking al hecht, maar er was nog geen sprake van een gezamenlijke aansturing en ontwikkeling van beleid. Tijd dat de colleges en gemeenteraden van de zeven aangesloten gemeenten ook die stap gaan zetten. Want meer formaliteit en structuur helpt in de praktijk van alledag enorm.

Dat is ook de mening van ‘Den Haag’. De Tweede Kamer buigt zich binnenkort over de ‘Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen’ en die gaat onder meer over de structuur van regionale samenwerking en schrijft een gemeenschappelijke regeling voor. Hoe zo’n regeling er in Zuid-Kennemerland en IJmond eruit komt te zien is aan de gemeenteraden.