Uitkomst pre-selectie fase gepubliceerd

Op 30 december is de uitkomst gepubliceerd van de pre-selectie fase van de aanbesteding regionale inkoop Jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond. De aanbieders die zich voor één van de percelen hadden ingeschreven zijn persoonlijk geïnformeerd of ze worden uitgenodigd voor de dialoogfase. De dialoogfase start naar verwachting op 19 januari. Tijdens deze fase gaan we samen met de zorgaanbieders in gesprek over inhoudelijke, financiële en contractuele onderwerpen. De dialoogfase ronden we eind mei af en levert input voor het programma van eisen voor de gunningfase die op de dialoogfase volgt. Op 1 januari 2023 gaan naar verwachting de nieuwe contracten in.