Uitnodiging tot inschrijving perceel 2 vastgesteld

Op 19 september hebben de colleges van de samenwerkende gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond de nieuwe Uitnodiging tot inschrijving voor perceel 2, enkelvoudige jeugdhulp, vastgesteld. De aanbesteding van perceel 2 is eind 2022 uitgesteld. De aanbieders die zich eerder hadden aangemeld voor perceel 2 hebben via Tenderned de Uitnodiging tot inschrijving inmiddels ontvangen. Zij kunnen tot 31 oktober 2023 hun inschrijving indienen. De nieuwe contracten gaan per 1 januari 2024 in.

Kostprijsonderzoek

De aanbesteding van perceel 2, enkelvoudige jeugdhulp, was eind vorig jaar uitgesteld na ontvangst van een klacht van één van de ruim 80 aanbieders die een inschrijving wilden doen. De klacht betrof het geboden tarief en de wijze waarop dit was bepaald. De afgelopen maanden heeft bureau Berenschot in opdracht van de samenwerkende gemeenten kostprijsonderzoek gedaan. In het kostprijsonderzoek is onderscheid gemaakt tussen zorginstellingen en vrijgevestigden. Om die reden is gekozen om ook binnen perceel 2 onderscheid te maken tussen zorginstellingen en vrijgevestigden. Perceel 2a betreft de zorginstellingen die grootschalige georganiseerde zorg bieden. Perceel 2b betreft de vrijgevestigden; zij bieden kleinschalige georganiseerde zorg.