Velenging perceel 2 eenvoudiger

Velenging perceel 2 eenvoudiger

Een verlenging van enkelvoudige jeugdhulp voor een cliënt kan tot 1 januari 2025 eenvoudig via berichtenverkeer worden aangevraagd.

De jeugdhulpregio’s Zuid-Kennemerland en IJmond stellen de aanbieders zo in staat om kortdurende hulp eenvoudig voort te zetten. De afgesproken nieuwe administratieve wijze voor het regelen van een verlenging gaat op 1 januari 2025 alsnog in. Tot die tijd werken alle betrokkenen aan het verder verfijnen van dat nieuwe proces.