Verwijsroute bijna klaar

Verwijsroute bijna klaar

Huisartsen en praktijkondersteuners (POH’ers) krijgen hulp bij het verwijzen van cliënten naar jeugdhulp. De toolkit die daarvoor is gemaakt, is bijna klaar. 

 

De toolkit is een handig document voor huisartsen en POH’ers over de manier waarop wordt verwezen, over de beschikbare aanbieders van jeugdhulp, andere ondersteuning dan die van jeugdhulp (zoals welzijnswerk), afspraken, richtlijnen en contactgegevens. De toolkit is ontwikkeld samen met een aantal huisartsen en POH’ers. Zij beoordelen op korte termijn de laatste versie. De toolkit wordt vervolgens op de website van de regionale huisartsenkoepel en van jeugdhulpregio’s Zuid-Kennemerland en IJmond gepubliceerd.