Vier consortia leveren complexe jeugdhulp

Vier samenwerkingsverbanden van jeugdhulpaanbieders leveren de complexe, meervoudige jeugdhulp in de regio’s Zuid-Kennemerland en IJmond. We stellen ze aan u voor.

Combikracht ZIJ

Met als deelnemers FamilySupporters, Het Huis Haarlem, Fibbe Studie Centrum voor Leerontwikkeling, De Zorgcoach, Leger des Heils W&G Noordwest, SIG, Zebra-Zorg, Unalzorg, Pluryn, Terwille, Timon, Terminal 18.

Combikracht staat voor innovatie, creativiteit en normaliseren waar kan. Combikracht gaat uit van de veerkracht van gezinnen. De insteek is om gezinnen te helpen bij het leren omgaan met de eigen kwetsbaarheid. Kwetsbaarheid mag er dus nadrukkelijk wél zijn. De expertise ligt met name op het gebied van het denken en werken met gezinnen en het bredere steunsysteem (denk aan opa’s, oma’s, vrienden, buren en school). Uitgangspunt is dat de oplossing gezocht moet worden in het grotere geheel rondom een gezin en niet in een enkelvoudige benadering.

Meer informatie? Bekijk de website van Combikracht.

Hyperionhelpt

et als deelnemers Nuhoff Psychotherapie, Megakids en Yes We Can Clinics, Stichting 's Heerenloo Zorggroep, Dyslexiecollectief, William Schrikker Stichting Gezinsvormen, Carehouse/Léveocare/De opgroeipraktijk, De Velse GGZ, Pedagogenpraktijk Ria Balm, Praktijk WIJS, 1801 Onderwijsadvies en Stichting Taalhulp.

Hyperion wordt gevormd door een groep van kleinere zorgaanbieders, die als doel hebben om jeugdigen zo ambulant en outreachend mogelijk te begeleiden en te behandelen. Als er verblijf nodig is, zorgen ze voor een kortdurende intensieve behandeling. Ze omarmen de integraliteit in de jeugdzorg en we leveren flexibele zorg. De kleinschaligheid maakt een persoonlijke aanpak en maatwerk mogelijk.

Meer informatie? Bekijk de website van Hyperionhelpt

Planet Young

Met als deelnemers Ons Tweede Thuis, Levvel, ZIJN, Parlan, iHUB De Opvoedpoli en GGZNHN.

Als zes samenwerkende partners heeft Planet Young decennia aan ervaring binnen de specialistische jeugd- en opvoedhulp, jeugd ggz, de volwassen ggz en de zorg voor jeugdigen en ouders met een verstandelijke beperking. Door de bundeling van expertises en ervaring in een samenwerkingsverband kunnen ze jeugdigen en hun (pleeg)gezinnen met complexe en specialistische zorgvragen nog beter helpen. Samen hebben ze nu één ‘voordeur’ voor jeugdigen, gezinnen en verwijzers. Waar nodig is het mogelijk een beroep te doen op het Consultatie & Advies Team om te bekijken welke hulp het beste past en wie deze hulp gaat bieden.

Meer informatie? Bekijk de website van Planet Young

Sparq Jeugdhulp

Met als deelnemers Kenter Jeugdhulp, Parnassia Groep Youz, de Hartekamp Groep, Stichting ’t Kabouterhuis, Stichting Happy2Move, Regionaal Instituut voor Dyslexie.

Kenter Jeugdhulp, Youz en de Hartekamp Groep hebben hun krachten gebundeld. Samen bieden ze het grootste en meest volledige aanbod van jeugdhulp in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond. Onder de naam Sparq Jeugdhulp geven zij jongeren en hun families tijdig de deskundige hulp die zij nodig hebben, binnen – en in samenwerking met – hun vertrouwde omgeving. Zo snel, licht en preventief mogelijk. Zo lang, specialistisch en uitgebreid als nodig. En zo dicht mogelijk bij huis.

Vanuit het ‘in één keer goed’ principe, wordt elk kind en gezin gekoppeld aan een persoonlijke Sparq gids, een case manager. Samen met deze casemanager en de benodigde deskundigen wordt verhelderd wat de gewenste hulp is, zodat kind én gezin direct de best passende zorg krijgen. Gedurende het gehele traject blijft de casemanager betrokken en het directe aanspreekpunt voor alle betrokkenen. Vanuit het ‘goed is goed genoeg’ principe bieden zij zorg zo lang als nodig maar niet onnodig lang.

Meer informatie? Bekijk de website van Sparq jeugdhulp