Wat is strategisch partnerschap?

Consortia, scholen, verwijzers en gemeenten zetten de schouders onder de ontwikkelagenda van de jeugdhulp in Zuid-Kennemerland en IJmond. Eén van de thema’s is het strategisch partnerschap.

Dat overeengekomen partnerschap is van belang om samen de gewenste resultaten te behalen. Het houdt immers in dat alle betrokkenen samen verantwoordelijk zijn voor de jeugdhulp. Een probleem van een van de betrokkenen wordt daarbij beschouwd als een gezamenlijk probleem. Uitdagingen worden kordaat opgepakt door niet tegenover elkaar te staan, maar zij aan zij.

Weerbarstig

De praktijk is echter weerbarstig, zo blijkt na een half jaar jeugdhulp nieuwe stijl. Hier en daar stellen consortia vast dat specifieke cliënten niet kunnen worden geholpen en dat leidde bij gemeenten tot een strenge opstelling. Een ander voorbeeld is dat sommige scholen zich niet gezien voelen – hun roep om snelle hulp voor bepaalde jeugdigen of meer jeugdhulp binnen de schoolmuren zou tot te weinig actie leiden.

Rob van Lieshout is projectleider Implementatie en Ontwikkeling Perceel 1 en stelt vast dat tijdens de bijeenkomst van 23 juni een goed fundament is gelegd om het partnerschap te versterken. “Bij die gelegenheid maakten we een aantal uitgangspunten concreter. Dat geldt bijvoorbeeld voor ‘We zijn waar de jeugd is’, ‘We werken consortium-overstijgend’ en ‘We maken gebruik van wat er is en ontwikkelen wat nodig is’. Als we met dit soort uitgangspunten aan de slag gaan, is het belangrijk dat we dat als strategische partners doen.”

Eigen taken

Hij wijst erop dat binnen dat partnerschap alle betrokkenen nog altijd hun eigen taken en verantwoordelijkheid hebben. “De gemeenten zijn formeel nu eenmaal opdrachtgever en de consortia opdrachtnemer. En dus is het logisch en zelfs nodig dat ze elkaar aanspreken op die rollen. Wat het partnerschap anders maakt dan een traditionele klant-leverancierverhouding is dat we het niet laten bij aanspreken. Dat we oprecht begrip hebben voor de belemmeringen en problemen van de ander. Dat de gemeenten bijvoorbeeld snappen dat aanbieders geen ijzer met handen kunnen breken en dat die aanbieders begrijpen dat budgetten niet van elastiek zijn.”

Het implementatieteam is van plan dit najaar met een nieuwe bijeenkomst de opbrengst van 23 juni uit te werken en zo inhoud te geven aan de ontwikkelagenda. Het strategisch partnerschap is daarbij een belangrijk thema.