Weer bijeenkomsten voor huisartsen

Huisartsen en praktijkondersteuners zijn weer welkom bij online bijeenkomsten over de jeugdhulp.

Op 22 november en op 12 december gaat het over de wachtlijsten en de zorg als iemand op de wachtlijst staat, crisiszorg en de overgang van jeugdzorg naar volwassen GGZ. Waarbij het nu nog niet bekend is welke onderwerpen op welke bijeenkomsten voorbij komen. Wat wel zeker is: vertegenwoordigers van gemeenten en consortia zijn aanwezig om uitleg te geven en om te luisteren naar de inbreng van huisartsen en praktijkondersteuners over deze thema's. Aanmelden kan via de website van de Huisartsen Zuid Kennemerland. Voor de bijeenkomst van 22 november, klik hier en voor 12 december hier. 

Eerder al ging het tijdens deze reeks bijeenkomsten over de verwijzing en de communicatie van huisartsen en praktijkondersteuners met zorgaanbieders.