Wethouder Lars Carree, gemeente Zandvoort

Wethouder Lars Carree: we willen huisartsen beter ondersteunen

De meervoudige en complexe jeugdhulp is vanaf 1 januari 2023 ondergebracht bij één van vier consortia. Ieder consortium bestaat uit een samenwerkingsverband van meerdere jeugdhulpaanbieders. De organisatie van de complexe jeugdhulp via consortia betekent ook iets voor de toegang tot jeugdhulp. Huisartsen hebben in die toegang een belangrijke rol als verwijzer voor kinderen die jeugdhulp nodig hebben. We vroegen wethouder Lars Carree van de gemeente Zandvoort wat er voor de huisartsen gaat veranderen.

Hoe ziet u de rol van de huisarts binnen de jeugdhulp?

“Als voormalig verpleegkundige spoedeisende hulp heb ik een achtergrond in de zorg en weet hoe belangrijk de rol en positie van de huisarts is in de hele keten. We zien dat het merendeel van de doorverwijzingen naar jeugdhulp van de huisartsenzorg komt. De huisarts heeft binding met de patiënt en levert de basiszorg. Maar soms is extra hulp nodig. De huisarts beoordeelt dan welke hulp nodig is en verwijst door naar de juiste specialist.”

Wat levert het werken met consortia de huisartsen op?

“Met onze nieuwe werkwijze via consortia kunnen we huisartsen veel beter ondersteunen bij het maken van de beste en meest passende keuze voor een jeugdhulpaanbieder. Jeugdhulp is specialistisch. Het is voor een huisarts niet gemakkelijk om uit de veelheid aan aanbieders de juiste keuze te maken, zeker als het gaat om meervoudige en complex hulp. De huisarts hoeft nu niet langer te bepalen welke jeugdhulpaanbieder de meest geschikte partij is, maar kan straks de hulpvraag bij een consortium neerleggen. Het consortium bekijkt dan samen met alle aangesloten aanbieders welke hulp het beste past om de jongere te helpen. Zo voorkomen we ook het ‘heen en weer schuiven’ van jongeren. Want soms blijkt achteraf meer aan de hand en is de gekozen oplossing niet de best passende. In het oude systeem ging de jongere dan weer terug naar de huisarts voor een nieuwe verwijzing. Nu wordt dit binnen het consortium geregeld. Dat geeft rust.”

Valt er dan niets meer te kiezen?

“Zeker wel. We hebben vier consortia geselecteerd. Die kunnen ieder afzonderlijk alle vorm van hulp bieden, maar hebben wel elk hun eigen ‘kleur’ en partners waarmee ze samenwerken. Welk consortium wordt ingeschakeld is een keuze die de cliënt samen met de huisarts en de praktijkondersteuner (POH) Jeugd maakt.”

Welke rol speelt de praktijkondersteuner Jeugd?

“Ik spreek altijd van huisartsenzorg. Dat is het geheel van huisartsen en praktijkondersteuners Jeugd (POH - Jeugd). In veel huisartsenpraktijken neemt de POH-er een deel van de zorg over van de huisarts. Het voordeel van die ondersteuning door de POH-er is dat deze goede relaties met de gemeente en het preventieve veld heeft; de wijkteam en de centra voor jeugd en gezin (CJG’s). Het is echt een samenspel. Maar dit betekent ook dat de POH-er een belangrijke rol heeft in de verwijzing naar de jeugdhulp.”

In hoeverre is de nieuwe manier van verwijzen al gereed?

“Het werken met consortia is nieuw. Er is voor alle partijen nog veel uit te werken en uit te zoeken. Als het gaat om het verbeteren van de toegang, willen we zorgen voor een zo eenvoudig mogelijke manier van verwijzen. We kijken met elkaar aan de voorkant hoe we de verwijzing het beste kunnen organiseren. Dat zal niet in één keer goed gaan. Het is een groeimodel dat vraagt om begrip, geduld en een goede samenwerking tussen huisartsen, POH, consortia en gemeenten. Daarom nodig ik de huisartsen uit om via hun eigen koepelorganisaties actief met ons mee te denken.”

Bent u huisarts of praktijkondersteuner en wilt u meedenken?

Heeft u vragen over de nieuwe contracten of over de verwijzing naar de nieuwe jeugdhulpaanbieders of wilt u meedenken over het verbeteren van de toegang? Neem dan contact op met jeugdhulpregio@haarlem.nl. Meer informatie over de jeugdhulp in de regio’s Zuid-Kennemerland en IJmond vindt u op de website: www.jeugdhulpzkij.nl