Zorgen over budgetplafond

Zorgen over budgetplafond

Aanbieders van jeugdhulp, huisartsen en andere betrokkenen maken zich zorgen over het budget dat voor jeugdhulp beschikbaar is. Zijn die zorgen terecht?

Het gaat om de aanbieders van zogeheten enkelvoudige jeugdhulp, ook wel bekend als de aanbieders van perceel 2. Anders dan mediaberichten mogelijk doen vermoeden, is er geen sprake van een verlaging van de budgetten. Het totale budget is dat van 2023 plus een verhoging voor gestegen kosten als gevolg van met name inflatie.

Meer aanbieders

Wel is het zo dat de aanbesteding van perceel 2 ertoe leidt dat sommige bestaande aanbieders per 1 januari geen nieuw contract kregen. Zij maken de dienstverlening aan bestaande cliƫnten af en krijgen dus alleen daar nog budget voor. Daarnaast leidde de aanbesteding tot meer aanbieders en dus moet het totale budget worden verdeeld over meer hulpverleners. Samengevat: het budget voor jeugdhulp in perceel 2 groeit ten opzichte van vorig jaar, maar kan per aanbieder afnemen.

In regionaal verband zoeken bestuurders naar mogelijkheden om die aanbieders tegemoet te komen. Het kan zijn dat de niet geselecteerde aanbieders die hulp nog afronden, minder budget gebruiken dan geraamd. Dat budget kan mogelijk worden verdeeld onder de aanbieders die per 1 januari 2024 een contract hebben gekregen. Daarnaast wordt kritisch bezien of er onder hen aanbieders zijn die budget overhouden. Ook dat budget kan ten goede komen aan de aanbieders die krap zitten. Op de derde plaats ontstaat er ruimte als streng wordt toegezien dat in perceel 2 ook echt alleen enkelvoudige jeugdhulp wordt geboden. Voor andere jeugdhulp zijn er de consortia van perceel 1.

Niet gerust

Zelfstandigen en organisaties uit perceel 2 die er ondanks het bovenstaande niet gerust op zijn en nu of binnenkort al 80% van het budget hebben gebruikt, kunnen zich melden voor een gesprek: jeugdhulpregio@haarlem.nl.