Na implementatie volgt ontwikkeling

Na implementatie volgt ontwikkeling

De implementatie van de nieuwe werkwijze van de jeugdhulp in Zuid-Kennemerland en IJmond is zo ongeveer afgerond. Tijd voor de volgende fase. Gemeenten, aanbieders en andere stakeholders werken samen aan een ontwikkelagenda, gericht op het tijdig, effectief, passend en betaalbaar houden van de jeugdhulp. 

De aanzet is gegeven door de gemeenten en is gepresenteerd aan de directeuren van consortia en CJG. Dat leidde tot wijzigingsvoorstellen, opmerkingen en vragen – maar meer nog zorgde het voor een gezamenlijke richting voor de volgende versie van de ontwikkelagenda. Die gaan ze samen te maken.  

Verbreed

Daarmee is het nog niet af, want naar verwachting is het plan ook een oproep aan professionals binnen en buiten de gemeenten die niet direct bij jeugdhulp betrokken zijn, maar wel een rol spelen in het leven van jeugdigen. En dus is ook hun inbreng van belang. 

Want dat is wat de ontwikkelagenda zo anders maakt dan het zo goed als uitgevoerde implementatieplan: om de jeugdhulp beheersbaar te houden en effectiever te maken is het wenselijk dat het welzijn van de jeugd een verantwoordelijkheid is van veel meer mensen en organisaties dan die werkzaam zijn in de jeugdhulp. Zo worden de plannen met betrekking tot de jeugdhulp uitgebreid naar een regionale, maatschappelijke discussie. Of een landelijke, want ook in andere regio’s wordt de focus op jeugdhulp verbreed.

Programmalijnen

De vijf thema's maken het duidelijk. Neem het thema normaliseren. Over dat ouders, kinderen en jongeren door steun van hun omgeving om kunnen gaan met de gewone hobbels bij opvoeden en opgroeien. Of het thema dat draait om versteviging van de sociale basis – een taak voor onder meer scholen, jongerenwerkers, maatschappelijk werkers en verenigingsleven. Maar dan moeten al die mensen en organisaties wel achter de ontwikkelagenda staan en de taak die daarin voor hen is bedacht. 

Andere thema's van de agenda gaan over passende hulp (zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig), thuis opgroeien als de regel en buitenshuis als hoge uitzondering, veiligheid en de koppeling jeugdhulp-onderwijs.