Samenwerking met de sociale omgeving

De rode draad in jeugdhulp-nieuwe-stijl is: kinderen en jongeren groeien gezond, veilig en gelukkig op. Dat gebeurt natuurlijk niet alleen in het gezin – er zijn allerlei plekken of voorzieningen die helpen of invloed hebben. Zoals school, kinderdagverblijf en naschoolse opvang, jeugd- en jongerenwerk, sportclubs, culturele organisaties, vrijwilligersorganisaties, andere clubs en verenigingen. Samen vormen ze de sociale omgeving van de jeugdige: alles in een buurt, wijk of dorp waar bewoners iets aan hebben of waar ze iets doen voor elkaar of de buurt, en waar je gemakkelijk toegang toe hebt. De eigen sociale omgeving is er niet alleen om contact te leggen, iets te ondernemen, iets te leren of je als vrijwilliger nuttig te maken, maar ook voor informatie, hulp en ondersteuning.

De kern van jeugdhulp-nieuwe-stijl is dat professionals ook samenwerken met organisaties in de sociale omgeving. Het aanbod van voorzieningen dat valt onder de noemer ‘sociale omgeving’ verschilt per gemeente en wordt georganiseerd via het lokale jeugdbeleid, bijvoorbeeld via het jeugd- en jongerenwerk. Ook de GGD, Leerplicht en het CJG speelt hierbij een belangrijke rol.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Het CJG is dé plek waar kinderen, jongeren en ouders terecht kunnen met al hun vragen. De kerntaken van het CJG zijn:

  • Vragen beantwoorden over gezondheid, opvoeden en opgroeien.
  • Advies en tips geven over gebruik van de voorzieningen in de buurt.
  • ‘Lichte’ hulp geven bij eenvoudiger vragen of problemen.
  • Workshops, trainingen en informatieavonden organiseren.
  • Verwijzen naar jeugdhulp.

In de regio’s Zuid-Kennemerland en IJmond zijn er 2 CJG’s:

CJG Kennemerland voor Bloemendaal, Haarlem, Zandvoort, Velsen, Beverwijk en Heemskerk.

CJG Heemstede voor Heemstede.