Wat willen we bereiken?

Ons doel is dat alle kinderen en jongeren veilig, gezond en gelukkig opgroeien. Soms hebben ouders en jeugdigen hier extra hulp bij nodig. De vraag naar jeugdhulp neemt toe, waardoor niet iedereen snel geholpen kan worden en de kosten stijgen. Hoe kunnen we dit anders doen?

We zien de oplossing in een nieuwe manier van samenwerken. Die komt vooral tot uiting in perceel 1, complexe jeugdhulp, waarin jeugdhulpaanbieders een strategisch partnerschap aangaan. Zodat ze vanaf 2023 alle soorten hulp op één plaats kunnen organiseren en aanbieden. Maar ook de aanbieders in perceel 2 vragen we om nauwer samen te werken. Met elkaar, maar ook met de strategische partners uit perceel 1.

Alle jeugdhulp voldoet aan deze voorwaarden:

  • De hulp biedt goede ondersteuning bij het opgroeien.
  • We zien snel welke hulp er nodig is.
  • We bieden geen zwaardere hulp of zorg dan nodig.
  • De hulp is dicht bij huis.
  • De kosten zijn beheersbaar.

De nieuwe aanpak van de inkoop helpt ons dit te bereiken.