De randvoorwaarden

Met de nieuwe werkwijze als resultaat van de inkoop jeugdhulp willen we de jeugdhulp in onze regio’s verder verbeteren. Dat betekent dat we niet alleen voor de inkoop, maar ook voor de uitvoering van de jeugdhulp zelf streven naar een nieuwe aanpak. De belangrijkste veranderingen die we voor ogen hebben, zijn:

  • Jeugdhulp is beter en duidelijker verbonden met de sociale basis van het gezin. Als bijvoorbeeld school, jeugd- en jongerenwerk, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen de problemen eerder zien, krijgen ouders, kinderen en jongeren ook eerder hulp. Dan is minder vaak zwaardere hulp nodig.
  • We maken een einde aan de situatie waarin kinderen en jongeren van aanbieder naar aanbieder worden verwezen, omdat er niet één aanbieder is die álle benodigde hulp kan leveren. Door te werken met strategische partnerschappen, ontstaat er een breed en samenhangend aanbod van jeugdhulp. Nog een voordeel: dit biedt ook kansen voor betere samenwerking met organisaties in de lokale sociale omgeving van de jeugdige.
  • De kosten moeten beheersbaar blijven. Dat kan als gemeenten en jeugdhulpaanbieders samen verantwoordelijk worden voor de kosten van jeugdhulp. Dat betekent ook dat we de aanbieders vragen binnen het budget te blijven.