Een betere verwijsroute voor huisartsenpraktijken

In Zuid-Kennemerland en IJmond willen we op een manier samenwerken met aanbieders van jeugdhulp die eraan bijdraagt dat kinderen, jongeren en hun ouders tijdig de juiste hulp krijgen. Niet zwaarder dan nodig, zo dicht mogelijk bij huis en tegen beheersbare kosten. Huisartsen en Praktijkondersteuners huisartsen Jeugd (POH-Jeugd) spelen hierbij een belangrijke rol. Samen met het CJG zijn zij vaak de eersten bij wie ouders, kinderen en jongeren aankloppen voor hulp.

Een verbeterde verwijsroute

Samen met de verwijzers van de huisartsenpraktijken (huisartsen en POH-Jeugd) willen we onderzoeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat ouders, kinderen en jongeren zo snel mogelijk de juiste hulp krijgen. Daarvoor werken we aan een verbeterde verwijsroute. Dat doen we samen met de verwijzers van de huisartsenpraktijken. Via dialoogsessies onderzoeken we met elkaar welke onderwerpen van belang zijn om naar te kijken. En wat we moeten organiseren om de verwijzing goed en snel te laten verlopen. Verwijzers van de huisartsenpraktijken, de samenwerkende gemeenten en de aanbieders van jeugdhulp onderzoeken samen wat er nu al goed gaat en vooral wat er in de toekomst anders en beter kan.

Denk mee!

We nodigen huisartsen en praktijkondersteuners huisartsen in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond van harte uit om hierover mee te denken. Wilt u uw collega’s vertegenwoordigen tijdens de dialoogsessies? Meld u dan aan door een mail te sturen naar jeugdhulpregio@haarlem.nl. De sessies zullen plaatsvinden in mei en juni 2023.

Vier consortia voor complexe jeugdhulp

De vier gecontracteerde consortia voor complexe jeugdhulp bieden allen het volledige spectrum aan jeugdhulp. Maar ze hebben ieder ook hun eigen specialismen. Bekijk hier de consortia, de aangesloten partners en de verschillende specialismen.

Enkelvoudige jeugdhulp

Niet iedere hulpvraag is complex. De enkelvoudige jeugdhulp wordt via aparte contracten geboden. De inkoop van deze jeugdhulp is vertraagd. We verwachten de nieuwe contracten voor enkelvoudige jeugdhulp per 1 januari 2024 in te kunnen laten gaan. Voor 2023 zijn overbruggingscontracten afgesloten met de aanbieders die afgelopen jaren ook een contract met de gemeenten hadden. U kunt naar hen verwijzen op dezelfde manier als u dat tot nog toe gewend bent.