Hoe houden we de vinger aan de pols?

Hoe houden we de vinger aan de pols?

Om de grip op jeugdhulp te versterken zijn een goede sturing en monitoring noodzakelijk. “Er is nog veel te doen”, aldus Simon Termorshuizen van de werkgroep Sturing & Monitoring.

Simon is senior contractmanager jeugdhulp voor de gemeenten Haarlem en Zandvoort en daarnaast voor de regio’s Zuid-Kennemerland en IJmond projectleider sturing & monitoring. “Het belang van de vinger aan de pols houden kan bijna niet worden overschat. Sturing speelt bijvoorbeeld een cruciale rol binnen de jeugdhulp om effectieve ondersteuning en zorg voor jongeren te waarborgen. We kunnen er beleidsdoelen mee definiëren en prioriteiten vaststellen en dat zorgt voor een gecoördineerde en doelgerichte aanpak van jeugdhulp. Het helpt ons en de consortia om de beschikbare middelen optimaal in te zetten.”

Monitoring is niet minder belangrijk. “Het biedt inzicht in de effectiviteit van interventies en leert ons wat er beter moet. Monitoring is verder noodzakelijk om verantwoording af te leggen bij onder meer wethouders en gemeenteraden.”

Enthousiast begonnen

Tot zover het belang van sturing en monitoring. Dan nu hoe het ermee staat. “We zijn samen enthousiast begonnen, maar de vaart raakt er een beetje uit. We merken dat alle betrokkenen met erg veel zaken druk zijn en daarnaast zijn in de zomerperiode mensen natuurlijk met vakantie. Als het goed is zijn we vanaf heden weer compleet en kunnen we weer stappen maken.”

Dan het goede nieuws: “Door de afspraken die in een eerder stadium met de werkgroep zijn gemaakt, hebben we steeds meer informatie tot onze beschikking. Zo lukt het nu om de gesprekken met de consortia steeds beter voor te bereiden, door gebruik te maken van data op het gebied van budgetten, clientaantallen en wachttijden. Een mooi begin om op verder te borduren.”