Inkoop jeugdhulp

Bij de inkoop van jeugdhulp maken de samenwerkende gemeentes in Zuid-Kennemerland en IJmond onderscheid tussen complexe jeugdhulp en enkelvoudige jeugdhulp.

  • Perceel 1: complexe jeugdhulp. Dit omvat álle vormen van jeugdhulp. Dit kan dus ook de hulp zijn die onderdeel is van perceel 2. Voor perceel 1 zetten we in op strategisch partnerschap: door samenwerking kan elke jeugdhulpaanbieder de best passende hulp bieden tegen beheersbare kosten.
  • Perceel 2: enkelvoudige jeugdhulp. Dit omvat ambulante begeleiding, jeugd-GGZ (diagnostiek, basis en specialistische hulp) en dyslexiezorg. Ook hier is kostenbeheersing een nadrukkelijke opdracht.

Het doel dat we nastreven met de samenwerking voor complexe jeugdhulp is dat ouders en jeugdigen zoveel mogelijk te maken hebben met één organisatie of locatie, één intake, één dossier. We organiseren dus integrale jeugdhulp.

De nieuwe contracten voor complexe jeugdhulp zijn per 1 januari 2023 ingegaan. De nieuwe contracten voor enkelvoudige jeugdhulp zijn per 1 januari 2024 ingegaan.