Jeugdhulp en onderwijs samen op weg

Jeugdhulp en onderwijs samen op weg

Al geruime tijd overleggen vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden van scholen, consortia en gemeenten over de jeugdhulp op scholen. Die is, wat de kwantiteit betreft, minder dan veel betrokkenen lief is. Een van de oorzaken is dat consortia om verschillende redenen veel te verstouwen hebben.

Voor de lange termijn biedt de ontwikkelagenda uitkomst. Dit is een concreet beleidsplan over hoe de jeugdhulp na de bijna afgesloten fase van de invoering van het nieuwe stelsel  verder gaat. Eén van de vijf thema’s gaat over jeugdhulp en onderwijs.

Voor de korte termijn werken alle belanghebbenden aan heldere afspraken over wie waar verantwoordelijk voor is. Deze afbakening zorgt ervoor dat er geen discussies meer nodig zijn of een bepaalde taak nu bij het onderwijs hoort of bij de jeugdhulp. In de praktijk kan het trouwens betekenen dat een jeugdige van zowel school als hulpaanbieder ondersteuning krijgt. Zoals ook andere voorzieningen en de sociale basis mogelijk vaker worden ingezet.

Deze acties bieden perspectief voor jeugdigen, scholen en consortia. Wat niet betekent dat alle knelpunten op korte termijn worden opgelost. Zo blijft de werkdruk bij consortia onverminderd hoog.