Maak kennis met de geselecteerde aanbieders voor complexe jeugdhulp

Oeps! We hebben een foutje gemaakt

De juiste link naar het artikel 'Wethouders blij met volgende stap' vind je hier

Op 28 februari start de eerste van vier dialooggesprekken over de regionale inkoop jeugdhulp. Deze serie gesprekken gaan over perceel 1, complexe jeugdhulp. We gaan dan in gesprek met de vier consortia die voor deze dialoogfase zijn geselecteerd: Combikracht ZIJ, combinatie Kenter, Parnassia, Hartekamp, combinatie SAMEN en Nuhoff psychotherapie b.v. Zij stellen zich graag aan u voor.

Combikracht ZIJ

‘CombiKracht Zuid-Kennemerland en IJmond (ZIJ) is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders die snel kunnen schakelen, innovatief zijn en onderling aanvullend zijn op expertise en zorgaanbod. CombiKracht ZIJ bestaat uit negen zorgaanbieders: FamilySupporters, Fibbe Studie Centrum voor Leerontwikkeling, De Zorgcoach, Het Huis, Leger des Heils, SIG, Zebra-Zorg, Unalzorgen Wilskracht Zorg met ieder een afzonderlijk specialisme en daar ligt meteen haar kracht. Vanuit diverse specialismen en disciplines slaan we de handen ineen om met onze jarenlange kennis, kunde en professionaliteit de zorg voor jeugdigen voorop te stellen. We hebben voor elkaar gekozen omdat we een gemeenschappelijke basis hebben in onze visie en werkwijze waarbij we psychische kwetsbaarheid zien vanuit een brede context. Samen willen we, ook als de jeugdige met een enkele vraag wordt aangemeld, omdenken; systemisch werken en werken met steunbronnen als ‘beschermjassen’.’

Combinatie Kenter, Parnassia, Hartekamp

‘Bij Youz, Kenteren de Hartekamp Groep werken we aan de toekomst. Samen met kinderen, jongeren, hun ouders én de vertrouwde hulpverleners. Werkend als één team met één voordeur bundelen wij al onze expertise op het gebied van jeugdhulpverlening, psychiatrie en/of een lichte verstandelijke beperking.  Onze hulp start niet bij onze voordeur maar al daarvoor. We verbinden ons met het onderwijs, praktijkondersteuners, wijkteams en de informele zorg om via vroeg signalering langdurige trajecten te voorkomen en om eerder te kunnen afschalen. Gezinnen en jeugdigen die het echt nodig hebben, kunnen terecht in onze hoog specialistische centra na een zorgvuldige beoordeling bij ons Gemeenschappelijk Team Entree Jeugd. Samen met jongeren, ouders en hulpverleners kijken we naar wat er aan de hand is en welke hulp passend en nodig is voor het hele gezin. Niet zwaarder dan nodig en zo dicht mogelijk bij huis. En in nauwe samenwerking met de andere domeinen binnen de gemeenten (werk, schulden, onderwijs, buurtwerk, veiligheid) en daarbuiten (huisartsenzorg, volwassen ggz en verslavingszorg).’

SAMEN

‘De partijen Levvel, Parlan, GGZ-NHN, iHUB De Opvoedpoli, Ons Tweede Thuis en ZIJNwillen gezamenlijk een strategische partner van de gemeenten in Zuid-Kennemerland en IJmond worden. De uitdaging tot transformatie, integraliteit en efficiënte van de jeugdhulp voor kinderen, jeugdigen en gezinnen met een complexe zorgvraag gaan wij graag aan. Samen zijn wij SAMEN. SAMEN is een daadkrachtige en betrouwbare partner in de transformatieopdracht die voor ons ligt. Samen zijn wij goed voor decennia aan ervaring binnen de jeugd- en opvoedhulp, de specialistische jeugd GGZ, de volwassen GGZ en de zorg voor jeugdigen en ouders met een verstandelijke beperking. Met deze expertise en ervaring zijn wij aantoonbaar in staat om samen alle complexe en specialistische zorgvragen van jeugdigen en (pleeg)gezinnen te verzorgen. De partijen van SAMEN werken al regelmatig samen met een gezamenlijke inhoudelijke visie om goede zorg voor jeugdigen en gezinnen te bieden.’

Nuhoff psychotherapie b.v.

‘Wij zijn kleine zorgaanbieders die als doel hebben om jeugdigen zo ambulant en outreachend mogelijk te begeleiden en te behandelen. Als er verblijf nodig is, zorgen we voor een kortdurende intensieve behandeling. Onze kleinschaligheid maakt een persoonlijke aanpak en maatwerk mogelijk. Onze samenwerking bestaat uit Nuhoff-Psychotherapie, Megakids, Yes We Can Clinics, William Schrikker Gezinsvormen, Dyslexie Collectief, Carehouseen een netwerk van zelfstandige psychologie- en psychiatriepraktijken uit onze regio. Hiermee kunnen we een breed aanbod van hulp bieden binnen alle gevraagde segmenten in ondersteuning, begeleiding en behandeling. Wij omarmen de integraliteit in de jeugdzorg, we leveren flexibele zorg, schalen daarbij snel op en af. Vanwege de diversiteit van aanbieders die in onze samenwerking vertegenwoordigd zijn, is een goede afstemming met de toegang erg belangrijk voor ons samenwerkingsverband.’