Van perceel 2 naar 1 – en dan?

Van perceel 2 naar 1 – en dan?

Jeugdigen met meervoudige, complexe problemen dienen te worden geholpen door de consortia van perceel 1, ook als ze nu van een perceel 2-hulpverlener hulp krijgen.

De jeugdhulpregio’s bevestigen die al bekende afspraak, nu aanbieders van perceel 2 zich zorgen maken over cliënten die de overstap maken naar 1. Dat gebeurt als er geen sprake blijkt van enkelvoudige, maar van meervoudige problemen.

Dat de aanbieders van perceel 2 aandacht vragen voor die jeugdigen, komt omdat ze vanwege wachttijden niet altijd direct geholpen worden door de aanbieders binnen consortia. De oplossing, hen binnen perceel 2 houden, is juridisch niet mogelijk. Gemeenten en consortia zijn intensief in gesprek om te bezien hoe de wachttijden in beide percelen verminderd kunnen worden.