Anders samenwerken

Passende jeugdhulp moet ook betaalbaar blijven. Een manier om dit te bereiken is anders samenwerken. Met de nieuwe inkoop beogen we dan ook andere, effectievere samenwerking. Dit betekent:

  • Gemeenten en aanbieders worden samen verantwoordelijk voor passende en betaalbare jeugdhulp. Ze zijn gehouden aan het beschikbare budget.
  • Voor complexe jeugdhulp (perceel 1) geldt: Jeugdhulpaanbieders worden strategische partners zodat ze samen alle benodigde hulp kunnen bieden, op één plaats.
  • Jeugdhulpaanbieders werken ook nauw samen met organisaties in de sociale omgeving van ouders en jeugdigen. Op deze manier kan de hulp sneller afgeschaald worden, voorkomen we dubbele intakes en zodat de administratieve last kleiner wordt. Dit maakt jeugdhulp effectiever en betaalbaarder.