Naar een betere jeugdhulp

We willen dat jeugdigen (kinderen en jongeren tot 18 jaar) gezond, gelukkig en veilig opgroeien. Soms is daarbij extra ondersteuning nodig in de vorm van jeugdhulp.  Hierbij hanteren we deze 5 uitgangspunten: